Ohodnocení starožitností

Ohodnocení starožitností provádíme zdarma a na základě našich zkušeností založených na dlouholeté praxi v oboru. V první řadě je třeba určit, zda daný předmět lze definovat jako starožitnost. Následně se určí jeho cena. Ohodnocení předmětu i sbírky předchází možnému výkupu starožitností.

Cennost starožitnosti definuje další řada parametrů. Záleží například na tom, zda je daný předmět umělecky cenný, jaké je jeho stáří, zda se jedná o originál nebo kolik dalších reprodukcí může existovat, je-li ručně vyrobený, zda má historickou, uměleckou či kulturní hodnotu a v jakém je stavu. Posuzuje se také nynější zájem o tyto předměty, protože dokonce i prodej starožitností v jistém smyslu podléhá momentální módě.

Předmět či sbírku ohodnotíme na naší pobočce v Praze, kde také provádíme výkup starožitností. Nabízíme zdarma dojezd na místo, kde starožitnost skladujete. Tuto možnost doporučujeme, především s ohledem na možné poškození a znehodnocení předmětu během převozu. Dále vás můžeme při prohlídce předmětů informovat, zda jste vlastníkem starožitné sbírky. Sbírky rozpozná častěji odborník než laik a je tedy možné, že vlastníte předměty, které za starožitné nepovažujete nebo si je nespojujete jako celou sbírku. Cena sbírky je pochopitelně často vyšší než cena její části. Možností je také nám zaslat fotografii předmětu či sbírky a my odhadneme její hodnotu. Pro tento případ využijte náš email nebo MMS na naše telefonní číslo, které najdete v sekci Kontakty.

Chci ohodnotit starožitnost