Co je starožitnost

Na otázku, co je starožitnost, je bez obrázku předmětu a následného posudku odborníka nelehké odpovědět. Některé zdroje uvádí, že za starožitnost lze považovat předmět, který byl vyroben zhruba do konce druhé světové války. Jiné zdroje raději uvádí věk předmětu sto let a více. Je zmiňována také důležitost omezeného množství těchto předmětů a náročnost jejich další reprodukce. Ojedinělost a originalita daného starožitného předmětu se pak často zrcadlí v prodejní ceně. Starožitné předměty bývají odrazem doby, v níž byly vyrobeny a nejvíce používány. Některé tyto předměty na sobě nesou známky uměleckého slohu té doby. Starožitné předměty mohou mít různou podobu, od mincí, známek, šperků, sošek, plastik, spisů, archiválií, knih, obrazů, porcelánu a skla, až po nábytek a užitné umění. Provádíme výkup starožitností Praha, ve všech jejich podobách.